bg

 

Tel.: 52 321-09-95

Kontakt
Biuro Podróży CELTUR
85-022 Bydgoszcz ul.Gdańska 125/1
tel. 052/321-09-95
www.celtur.com.pl , mailto: biuro@celtur.com.pl

Zezw. Wojewody Kuj.-Pom. Nr 094
NIP: 554-146-19-91
Gwarancja Ubezpieczeniowa AXA

Konta Bankowe:
Bank BZWBK 57 1090 1072 0000 0001 2217 5056
BPH O/Bydgoszcz 66 1060 0076 0000 4012 0004 4713